8-р анги

2009 оны 10-р сарын 31 Нийтэлсэн Алтангэрэл

Хичээл №1 График ба дуу авианы хоёртын кодлол
Хичээл №2 Мэдээллийн процесс

 Дэлгэрэнгүй»

9-р анги

2009 оны 10-р сарын 31 Нийтэлсэн Алтангэрэл

Хичээл №1 Салаалсан Алгоритм

Хичээл №2 Алгоритмыг нь зохиио

 Дэлгэрэнгүй»

11-р анги

2009 оны 10-р сарын 31 Нийтэлсэн Алтангэрэл

Дэлгэрэнгүй гэсэн үгэн дээр дарж хичээлээ дэлгэрэнгүйгээр нь харна уу

Дасгал даалгавар нэмэгдсэн шүү дэлгэрэнгүй гэсэн дээр дарж хараарай

 Дэлгэрэнгүй»

10-р анги

2009 оны 10-р сарын 31 Нийтэлсэн Алтангэрэл

Хичээл №1 Хүснэгттэй ажиллах Table цэс

Жич:

  1. Доорх хичээлүүдийг бүгдийг дэвтэртээ хуулж бичсэн байх.
  2. Хичээл ороход багшдаа шалгуулах.

Хүснэгттэй ажиллах хичээлээ энд дарж харна уу?

Хичээл №2 Word 2007 Хүснэгт хэвжүүлэх

Хичээл №3 Word2003 ба 2007-ын ялгаа

Гэрийн даалгавар

 Дэлгэрэнгүй»